Veleprodaja i maloprodaja elektromaterijala

AKCIJA 08-2016 LED vodotijesna svjetiljka IP65

17.8.2016. 14:13:04

AKCIJA 08-2016

LED vodotijesna svjetiljka IP65

 Nadgradna vodotijesna svjetiljka IP65 - T8 G13 2x120 cm, pripremljena za korištenje sa LED cijevi T8 120 cm.
                 

Rasvjetno tijelo preporučeno za LED svjetlosne cijevi se po funkciji ne razlikuje od rasvjete s fluocijevima, već samo po unutarnjem ožičenju. Kućište im je jednako. U njima nema predspojne naprave, a unutarnje ožičenje je prilagođeno LED svjetlosnim cijevima koje se napajaju s jedne strane.Rasvjetno tijelo je ožičano za LED cijevi za napajajanje s jedne strane (LED-T8),za dvostrano napajanje cijevi (LED-T8R) potrebno je promijeniti ožičenje prema uputama o uporabi!-LED cijevi se moraju posebno naručiti.
                                                                                 
UPITI i narudžbe možete slati na : 

climolux@climolux.hr

 ili telefonski na :

01/2791-829
                            
-cijena je izražena bez PDV-a.