Veleprodaja i maloprodaja elektromaterijala

Uređaj za elektrostatsko plastificiranje MULTISTATIC 700 CORONA SUPREME

MULTISTATIC 700 CORONA SUPREME

šifra artikla: 20070025

Uređaj za ručno nanošenje boje u prahu (elektrostatsko plastificiranje).
                                   
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ES UREĐAJA:
 Struja: monofazna AC / Izvor napona: 220 V / Tolerancija: + 10% -15% / frekvencija: 50/60 Hz
PODACI O STRUJI:
Vrsta zaštite: IP54(P 43) / Radna temperatura:+ 10 C° do + 50 C° / Ručni pištolj: 100 kV (US Patent No. 5678770) /
Nominalni ulazni napon: 10 V eff / Frekvencija : 17000 Hz
Nominalni izlazni napon:100kV / Nominalna izlazna struja:0,05mA /
Maximalna izlazna struja:0,12mA / Kratkospojna struja: 0 mA
Polaritet: negativan (izborno pozitivan) / Tribo pištolj: pozitivan polaritet
PODACI O KOMPRIMIRANOM ZRAKU:
Maximalni ulazni pritisak 10 bara / Minimalni ulazni pritisak 6 bara
Maximalni sadržaj vodenih para komprimiranog zraka 1,3 g/Nm3
Maximalni sadržaj uljnih para komprimiranog zraka 0.1 ppm
Maximalna potrošnja komprimiranog zraka u Nm3/h 13,2
Maximalna izlazna količina praha jednog ručnog pištolja 100 kV, sa stalnim pritiskom zraka za transport praha od 6 bara, doziranog zraka od 10 i dužinom cijevi za prah od 5,8 m, je 30 kg/h
(EPOXY prah, IG EP 149,G 1,55g/cm3)
PODRUČJE PRIMJENE:
Elektrostatski uređaj za nanošenje praha specijalno je prilagođen za ručno nanošenje praha na radne predmete, koji se plastificiraju u malim i srednjim serijama.
ISPORUKA:
-ES kontrolni modul montiran u kučištu: 1 kom
-Ručni pištolj za napon 100 kV sa električnim kablom i usisnom cijevi za prah: 1 kom
-držač uređaja na kotačima: 1 kom
ZA VRIJEME TRAJANJA AKCIJE UZ CIJENU UREĐAJA BESPLATNO JOŠ SE ISPORUČUJE:
- Rezervoar za prah 25kg : 1 kom
UZ NADOPLATU MOŽE SE JOŠ NARUČITI:
- po želji kupca uz nadoplatu isporučuje se i TRIBO pištolj
FUNKCIONALNI OPIS:
Fluidizirani (tekući) prah iz rezervoara usisava se u injektor pomoću zraka za transport praha. Kroz cijev za prah smjesa praha i zraka dolazi u pištolj. Prah dobiva elektrostatski naboj prije nego dođe do mlaznice pištolja. Jedno intenzivno elektrostatsko polje postoji između mlaznice pištolja i uzemljenog predmeta. Elektrostatski nabijen prah prianja na površinu radnog predmeta.
Linijski napon pretvara se u kontrolnom modulu u visokofrekventnu struju. Ta se struja postepeno putem visokofrekventnog transformator a i visokonaponskih kaskada pretvara u pištolji u 100 kV i takav napon dolazi na elektrode. Zrak za transport praha, zrak za prigušivanje i zrak za fluidizaciju reguliraju se na kontrolnom modulu. Prah za fluidizaciju (postaje tekući) zrakom koji dolazi kroz poroznu plastičnu ploču. Fluidizirani prah dobiva svojstvo tekućine.

-Cijena na upit .