Kabeli i vodiči - Telekomunikacijski kabeli bez halogena