Propaljivač IG 35-400W D-AVS

Propaljivač IG 35-400W D-AVS
Cijena: 74,97 € / 9,95 €

Propaljivač IG 35-400W D-AVS

šifra artikla: 730231
   

šifra
artikla

vršni
napon
snaga
žarulje
73023135 - 400W3,25 A220 - 240 V2,5 - 4,0 kV35 - 400W

                                      
-dimenzije propaljivača :
                             
-shema spajanja propaljivača (INGNITOR) :
                         
-metalhalogene žarulje            -natrijeve žarulje 
                                

-tehnićka podrška i savjeti