Veleprodaja i maloprodaja elektromaterijala

Utično-natična stopica izolirana 6,3x0,8mm ; 2,5mm2 plava

0,10 €

Utično-natična stopica izolirana 6,3x0,8mm ; 2,5mm2 plava

šifra artikla: 490273
Natične i utične stopice čine spojevi koji se mogu brzo i jednostavno rastaviti, te ponovno spojiti. Na brojnim električnim
uređajima nalazi se spojni pribor koji je dimenzioniran upravo za natične i utične stopice, prema tome vodiče opremljene sa odgovarajućim stopicama možemo vrlo lako priključiti. Različite boje izolacije jednoznačno određuju presjek uporabljivih vodiča. Pojedini tipovi
stopica omogućuju bočno spajanje vodiča ili raspolažu sa sigurnosnim zubcem. Važno je da se vodiči pripreme bez deformacije i izolaciju odstra
niti na potrebnu dužinu, te za gnječenje primjeniti odgovarajuća kliješta (vidi tablicu)!

boja
izolacije
Dimenzija
(mm)
d1
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
l1
(mm)
W
(mm)
Vod (mm2)
Puni Použeni Savitljivi
 
6,3×0,8
2,1
5,5
23,7
8,6
6,3
2,5
1,5-2,5
1,5
minimalno pakiranje: 100 komada


šifra
artikla
 490272 1,5 1,0-1,5 0,5-1,0 492005
492006

492484
490273 2,5 1,5-2,5 1,5

Tehničke karakteristike:
-materijal: pokositreni bakar
-izolacija: PVC
-temperatura okoline: -20°C do +75°C
Prema standardizaciji: EN 61210