Veleprodaja i maloprodaja elektromaterijala

Natična stopica izolirana 6,3x0,8 ;2,5mm2 plava

0,05 €

Natična stopica izolirana 6,3x0,8mm ; 2,5mm2 plava

šifra artikla: 490270

boja
izolacije
Dimenzija
(mm)
d1
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
l1
(mm)
W
(mm)
Vod (mm2)
Puni Použeni Savitljivi
 
6,3×0,8
2,4
5,5
22,0
7,5
7,3
2,5-4,0
2,5
1,5

-minimalno pakiranje: 100 komadašifra
artikla

490265 1,5 1,0-1,5 0,75-1,0 492005
492006

492484
490266 1,5 1,0-1,5 0,75-1,0
490267 1,5 1,0-1,5 0,75-1,0
490268 2,5-4,0 2,5 1,5
490269 2,5-4,0 2,5 1,5
490270 2,5-4,0 2,5 1,5
490271 6,0 4,0-6,0 4,0

Tehničke karakteristike:
-materijal: pokositreni bakar
-izolacija: PVC
-temperatura okoline: -20°C do +75°C
Prema standardizaciji: EN 61210


Natične i utične stopice čine spojevi koji se mogu brzo i jednostavno rastaviti, te ponovno spojiti. Na brojnim električnim
uređajima nalazi se spojni pribor koji je dimenzioniran upravo za natične i utične stopice, prema tome vodiče opremljene sa odgovarajućim stopicama možemo vrlo lako priključiti. Različite boje izolacije jednoznačno određuju presjek uporabljivih vodiča. Pojedini tipovi
stopica omogućuju bočno spajanje vodiča ili raspolažu sa sigurnosnim zubcem. Važno je da se vodiči pripreme bez deformacije i izolaciju odstra
niti na potrebnu dužinu, te za gnječenje primjeniti odgovarajuća kliješta (vidi tablicu)!