Veleprodaja i maloprodaja elektromaterijala

Faston stopica natična izolirana 4,8×0,8mm, 2,5mm2 plava

0,05 €

Faston stopica natična izolirana 4,8×0,8mm, 2,5mm2 plava
šifra artikla: 490269

    

šifra
artikla

d1
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
l1
(mm)
W
(mm)

puni

višežični

finožični
   490269   4,8 × 0,82,44,420,86,25,12,5 - 42,51,5

                                        

Natične i utične stopice čine spojevi koji se mogu brzo i jednostavno rastaviti, te ponovno spojiti. Na brojnim električnim
uređajima nalazi se spojni pribor koji je dimenzioniran upravo za natične i utične stopice, prema tome vodiče opremljene sa odgovarajućim stopicama možemo vrlo lako priključiti. Različite boje izolacije jednoznačno određuju presjek uporabljivih vodiča. Pojedini tipovi
stopica omogućuju bočno spajanje vodiča ili raspolažu sa sigurnosnim zubcem. Važno je da se vodiči pripreme bez deformacije i izolaciju odstra
niti na potrebnu dužinu, te za gnječenje primjeniti odgovarajuća kliješta (vidi tablicu)!
šifra
artikla

puni

višežični

finožični
4902651,51,0-1,50,75-1,0492005 
492006 
492484 

4902661,51,0-1,50,75-1,0
4902671,51,0-1,50,75-1,0
4902682,5-4,02,51,5
4902692,5-4,02,51,5
4902702,5-4,02,51,5
4902716,04,0-6,04,0

Vezani proizvodi: 

     

Slični proizvodi: