Veleprodaja i maloprodaja elektromaterijala

Uklopna-isklopna jedinica T1 TIPKA - za LED redne svjetiljke

3,69 €

Uklopna-isklopna jedinica T1 TIPKA - za LED redne svjetiljke

šifra artikla: 495738

Radi produljenja vijeka trajanja pri odabiru pogonske jedinice preporučuje se da ukupna snaga poredanih svjetlosnih jedinica ne pralazi 80 % nazivne snage pogonske jedinice. Za sastavljanje najjednostavnije funkcionalne kombinacije potrebna je barem jedna svjetlosna i jedna pogonska, te jedna uklopno-isklopna jedinica.

Sa uređajem 495740 omogućuje se daljinsko upravljanje.

šifra
artikla
Tip
Značajke
495738
Uklopno-isklopna
jedinica
tipka za uključivanje i isključivanje