Veleprodaja i maloprodaja elektromaterijala

LED driver 25W/12V DC IP20

8,79 €

LED driver  25W/12V DC IP20

šifra artikla: 8813787šifra
artikla

uporaba

LED

 8813787
 25 W
IP 20  2 A stalni napon
85 x 58 x 35
mm

LED žarulje 12V(SMD, SPOT) 

LED trake (jednobojne)

                                     


Za odgovarajući rad LED svjetlosnih izvora s nazivnim naponom 12 V potrebna je odgovarajuća jedinica (converter/driver) za napajanje 230/12V. Jedinice za napajanje sa stalnom strujom osiguravaju dulji vijek trajanja,

                       

 

-LED RGB trake mogu se napajati samo s jedinicama tipa RF.

(moguća su odstupanja u opisu i prikazu artikla)