Veleprodaja i maloprodaja elektromaterijala

Infracrvena žarulja E27 150W R125CS

6,63 €

Infracrvena žarulja E27 150W R125CS

šifra artikla: 790595


šifra
artikla

L
 (mm) 
D
(mm)

izvedba/boja
balona

790595
150 W
  220-240 V
E 27
5.000 h
2350 K
183
 125
 R125 / crvena 
                              
Opis proizvoda:

Infracrvene žarulje 75% iskorištene energije pretvaraju u toplinu.
Velika primjena u svinjogojstvu i peradarstvu, za uzgajanje, zagrijavanje i brži rast.
Primjenjuju se za sušenje i pečenje lakova, sušenje boja i vlage.
S obzirom da infracrveno zračenje valne dužine 1,1 mikrona ima najjače biološko djelovanje, upotrebljavaju se u fizikalnoj terapiji na klinikama, u bolnicama, centrima za rekreaciju.
-tehnićka podrška i savjeti