Žarulja štedna (fluokompaktna neintegrirana) PLQ4P GR10q 16W/835

Žarulja štedna (fluokompaktna neintegrirana) PLQ4P GR10q 16W/835
Cijena: 24,49 kn

Žarulja štedna (fluokompaktna neintegrirana) PLQ4P GR10q 16W/835

šifra artikla: 495981

Fluokompaktna (štedna) žarulja

230V, 50Hz, 2D, 16W, Gr10q, 3500K, 1056lm, 8000h

Štedna (fluokokpaktna) žarulja s grlom GR10q ne sadržavaj prigušnicu, niti elektroničku predspojnu napravu i prema tome potrebno je ugraditi dopunsku magnetsku predspojnu napravu i propaljivač ili elektroničku predspojnu napravu.

Njihovo upravljanje vremenskom sklopkom i uporaba u često uključivanim rasvjetnim tijelima se ne preporučuje radi skraćivanja vijeka trajanja.


Šifra
artikla

Nazivna
snaga
svjetlosni
tok
temperatura
boje
60% Im
ON
OFF
M
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
  495981
16 W
 1056 lm
3500 K
> 60 s
> 8.000
20
148
148

Tehnički parametri:

-nazivni napon: 230V, 50Hz

-indeks uzvračanje boja: > 82

-vijek trajanja: 8.000 sati

-grlo: GR10q-prikladan za regulaciju uz elektronsku regulabilnu prigušnicu !

*Štedne (fluokokpaktne) žarulje su opasan otpad, pokvarene ili slomljene fluocijevi treba stavljati u specijalne kontejnere!
Svaki trgovac kompaktnim fluocijevima je obvezan voditi brigu o odgovarajućem prikupljanju i odvoženju fluocijevi