Propaljivač 70-400W

Propaljivač 70-400W
Cijena: 45,45 kn

Propaljivač 70-400W

šifra artikla: 720008

vršni
napon
snaga
žarulje
400 W
3,25 A
220-240V
2,5-4,0 kV
40-400W
                                     
-dimenzije propaljivača :
                             
-shema spajanja propaljivača (INGNITOR) :
                         
-metalhalogene žarulje            -natrijeve žarulje 
                        

-tehnićka podrška i savjeti