Patrona - Rastalni uložak D02 25A 400V gG-gL

Patrona - Rastalni uložak D02 25A 400V gG-gL
Cijena: 3,65 kn

Patrona - Rastalni uložak D02 25A 400V gG-gL

šifra artikla: 81115625

 

- za osnovu osigurača E18

šifra
artikla

boja
karakteristika
taljenja
dimenzija
(mm)
 Ø A
(mm)
81115625
25 A
D 02
   žuta   
gG
36 x 15
12,1
                                        
                              
                                    
                                    
D0 taljivi ulošci upotrebljavaju se kao najsigurnija zaštita elektroinstalacijskih, upravljačkih i signalnih strujnih krugova od preopterećenja i kratkih spojeva.
Program D0 sadrži cjelovito područje sa tri različite veličine osigurača D01, D02, i D03, standardne keramičke i nove plastične osnove osigurača, osiguračke rastavne sklopke i sav potreban dodatni pribor. Dimenzioniran je za nazivni napon 400 V a.c., 250 V d.c. i nazivne prekidne snage 50 kA a.c. i 8 kA d.c. Sustav D0 namijenjen je za uporabu u stambenim, poslovnim i sličnim zgradama. Kada se primjenjuje u industrijskim instalacijama, treba voditi računa o zahtjevima standarda IEC 60664-1, koji se odnosi na koordinaciju izolacije opreme niskonaponskih sustava. Svi rastalni ulošci imaju indikatore pregaranja osigurača koji su vidljivi kroz kapicu montiranog vijka. Rastalni ulošci, osnove osigurača, kapice i osigurački rastavljači su ispitani i certificirani u skladu sa standardima IEC 60269-3-1, DIN EN 60269-3, DIN VDE 0636-301, HD 630.3.1, DIN EN 60269-1, EN 60947-1 i EN 60947-3.