Natična stopica neizolirana 6,3x0,8 ,2,5mm2 na traci

Natična stopica neizolirana 6,3x0,8 ,2,5mm2 na traci
Cijena: 0,44 kn

Natična stopica neizolirana 6,3x0,8mm ,2,5mm2 na traci

šifra artikla: 490313
-žuti bakar
Natične i utične stopice čine spojevi koji se mogu brzo i jednostavno rastaviti, te ponovno spojiti. Na brojnim električnim
uređajima nalazi se spojni pribor koji je dimenzioniran upravo za natične i utične stopice, prema tome vodiče opremljene sa odgovarajućim stopicama možemo vrlo lako priključiti. Različite boje izolacije jednoznačno određuju presjek uporabljivih vodiča. Pojedini tipovi
stopica omogućuju bočno spajanje vodiča ili raspolažu sa sigurnosnim zubcem. Važno je da se vodiči pripreme bez deformacije i izolaciju odstra
niti na potrebnu dužinu, te za gnječenje primjeniti odgovarajuća kliješta!

Dimenzija
(mm)
d1
(mm)
L
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
W
(mm)
Vod (mm2)
materijal
6,3×0,8
3,7
19,5
7,7
-
7,6
1,0-2,5
bakar

       
-minimalno pakiranje: 5000 kom na kolutuDODATNE FOTOGRAFIJE