Uklopna-isklopna jedinica T-3D Kombi - za LED redne svjetiljke

Uklopna-isklopna jedinica T-3D Kombi - za LED redne svjetiljke
Cijena: 55,68 kn

Uklopna-isklopna jedinica T-3D Kombi - za LED redne svjetiljke

šifra artikla: 495740

Radi produljenja vijeka trajanja pri odabiru pogonske jedinice preporučuje se da ukupna snaga poredanih svjetlosnih jedinica ne pralazi 80 % nazivne snage pogonske jedinice. Za sastavljanje najjednostavnije funkcionalne kombinacije potrebna je barem jedna svjetlosna i jedna pogonska, te jedna uklopno-isklopna jedinica.


šifra
artikla
Tip
Značajke
495740
Uklopno-isklopna
jedinica
kombinirana UKL-ISK tipka na dodir
+ daljinski upravljač intenziteta svjetlosti i efekta-daljinski upravljač za KOMBI TK: 495741

DODATNE FOTOGRAFIJE