Adapter za napajanje utični 48W/12VDC - za LED redne svjetiljke

Adapter za napajanje utični 48W/12VDC - za LED redne svjetiljke
Cijena: 116,09 kn

Adapter za napajanje utični 48W/12VDC - za LED redne svjetiljke

šifra artikla: 495758

Radi produljenja vijeka trajanja pri odabiru pogonske jedinice preporučuje se da ukupna snaga poredanih svjetlosnih jedinica ne pralazi 80 % nazivne snage pogonske jedinice. Za sastavljanje najjednostavnije funkcionalne kombinacije potrebna je barem jedna svjetlosna i jedna pogonska, te jedna uklopno-isklopna jedinica.

Sa uređajem 495740 omogućuje se daljinsko upravljanje.

šifra
artikla
Tip
Značajke
495758
pogonska jedinica
230VAC/ 12VDC
48W,
utični adapter