Upravljačka jedinica bez treperenja za LED-panele

Upravljačka jedinica bez treperenja za LED-panele
Cijena: 157,39 kn

Upravljačka jedinica bez treperenja za LED-panele

šifra artikla: 495799
-upravljač s regulacijom jačine svjetlosti za LED panele

šifra

artikla

 495799
180-240 VAC;
0,29 A
28-42 VDC;
950 mA
>85 %
                           

LED paneli mogu se učiniti upravljivima pomoću upravljača.

-za LED panele 600x600 i 1200x300