Kalup za prešanje ,šesterokutni profil, KH402-50

Kalup za prešanje ,šesterokutni profil, KH402-50
Cijena: 1.006,31 kn

Kalup za prešanje ,šesterokutni profil, KH402-50

šifra artikla: 490684

šifra
artikla
oznaka
kalupa
490684
KZ 14
50
35
                             
- šesterokutni profil

- za ručna hidraulična kliješta HK402R (490317)