Kalup za prešanje ,šesterokutni profil, KH402-400

Kalup za prešanje ,šesterokutni profil, KH402-400
Cijena: 1.006,31 kn

Kalup za prešanje ,šesterokutni profil, KH402-400

šifra artikla: 490705

šifra
artikla
oznaka
kalupa
490705
KZ 34
400
300
                             
- šesterokutni profil

- za ručna hidraulična kliješta HK402R (490317)