Kalup za prešanje ,šesterokutni profil, KH402-35

Kalup za prešanje ,šesterokutni profil, KH402-35
Cijena: 1.006,31 kn

Kalup za prešanje ,šesterokutni profil, KH402-35

šifra artikla: 490683

šifra
artikla
oznaka
kalupa
490683
KZ 12
35
25
                             
- šesterokutni profil

- za ručna hidraulična kliješta HK402R (490317)