Kalup za prešanje ,šesterokutni profil, KH402-240K

Kalup za prešanje ,šesterokutni profil, KH402-240K
Cijena: 2.108,20 kn

Kalup za prešanje ,šesterokutni profil, KH402-240K

šifra artikla: 490703
-
Kalup za kabele sektorskog oblika

šifra
artikla
oznaka
kalupa
490703
KZ 28
240
185
                             
- Kalup za kabele sektorskog oblika

- šesterokutni profil

- za ručna hidraulična kliješta HK402R (490317)