Kalup za prešanje ,šesterokutni profil, KH402-240

Kalup za prešanje ,šesterokutni profil, KH402-240
Cijena: 1.006,31 kn

Kalup za prešanje ,šesterokutni profil, KH402-240

šifra artikla: 490702

šifra
artikla
oznaka
kalupa
490702
KZ 28
240
185
                             
- šesterokutni profil

- za ručna hidraulična kliješta HK402R (490317)