Kalup za prešanje ,šesterokutni profil, KH402-120

Kalup za prešanje ,šesterokutni profil, KH402-120
Cijena: 1.006,31 kn

Kalup za prešanje ,šesterokutni profil, KH402-120

šifra artikla: 490687

šifra
artikla
oznaka
kalupa
490687
KZ 20
120
95
                             
- šesterokutni profil

- za ručna hidraulična kliješta HK402R (490317)