Automatski osigurač S7-B-1 polni, 16A

Automatski osigurač S7-B-1 polni, 16A
Cijena: 17,66 kn

Automatski osigurač S7-B-1 polni, 16A

šifra artikla: 380150šifra
artikla

380150 16  A
                                          


                                        
Tehničke karakteristike:

-nazivna prekidan moć u kratkom spoju:    6kA
-broj polova:                                           1 P
-isklopne karakteristike:                            B

Mogu se montirati na igličaste i/ili viličaste sabirnice, te dopunjavati sa okidačem za nadnapon i podnapon.

-Tehnička podrška i savjeti: